Ειδικά Αντικείμενα

Ξοδεύοντας λίγο χρόνο να σκεφτείτε  για τα ειδικά αντικείμενα που σκοπεύετε να μετακινήσετε μπορεί να εξαλείψετε τα πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την μεταφορά των εμπορευμάτων σας. Αντικέιμενα όπως συσκευές, υπολογιστές, στερεοφωνικό εξοπλισμό και φυτά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας. Επιπλέον πρέπει να εξαλείψετε εύφλεκτα ή / και εκρηκτικά αντικείμενα από την αποστολή σας. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνουν οξέα, δοχεία αεροζόλ, πυρομαχικά, είδη καθαρισμού υγρά, σπίρτα, αναπτήρες, έλαια, χρώματα και διαλυτικά. Τέλος εξοπλισμός, όπως γεννήτριες, μηχανές του που γκαζόν κινούνται με βενζίνη ή πετρέλαιο πρέπει να αποστραγγίζονται από τα καύσιμά τους.

Share This