Τελωνειακή Αποθήκευση

Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν κλειστό και ανοιχτό χώρο ειδικά αδειοδοτημένο για:

  1. τελωνειακή αποταμίευση
  2. προσωρινή εναπόθεση
  3. αποθήκευση κοινοτικών φορτίων

H εταιρία  εκτελεί τελωνειακές διατυπώσεις πάνω απο 15 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα διατηρούμε καθαρό τελωνειακό μητρώο και έτσι οι εταιρείες μας απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα τελωνειακών διευκολύνσεων και απλουστεύσεων. Για αυτό το λόγο μπορούμε να προσφέρουμε όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες διεκπεραίωσης με χρήση ιδίων τραπεζικών εγγυητικών για αξία δασμών και φόρων μέχρι €50000. Διαθέτουμε επίσης εξειδικευμένη εγγυητική ευπαθών ειδών η οποία απαιτεί υψηλότερες δασμολογικές και φορολογικές δεσμεύσεις.

Share This