Σακιά PP

Οι σάκοι από πλεγμένο πολυπροπυλένιο ή απλά πλεγμένες σακούλες PP θεωρούνται ότι είναι οι πιο σκληρές σακούλες συσκευασίας, που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη συσκευασία υλικών για το σιτάρι, το άλεσμα και τη βιομηχανία ζάχαρης.

Επιπλέον, αυτές οι σακούλες βρίσκουν επίσης ευρεία εφαρμογή στη βιομηχανία ζωοτροφών, χημικών προϊόντων και λιπασμάτων βιομηχανίας,εκτός από τη βιομηχανία τσιμέντου και άλλες εφαρμογές, όπως άμμο, μεταλλικά εξαρτήματα και σκυροδέματος κλπ.Προσφέρουμε 100%  παραδοσιακά σχεδιασμένες υφαντές σακούλες από πολυπροπυλένιο και σάκους πολυπροπυλενίου ,σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του πελάτη.

Share This