Μεταφορά & Διανομή

Η μεταφορά – διανομή αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτεί εμπειρία και αξιοπιστία για να εκτελεστεί και να οδηγήσει απρόσκοπτα τα προϊόντα στους τελικούς παραλήπτες. H ΑΡΠΑ ΑΕ επεξεργάζεται προσεκτικά τα δεδομένα και οργανώνει τα δρομολόγια έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των παραληπτών στον ταχύτερο χρόνο και με το ελάχιστο κόστος.

Μέσα στις υπηρεσίες μας συπεριλαμβάνονται:

  1. H διαχείριση επιστροφών
  2. H είσπραξη των αντικαταβολών
  3. H on-line παρακολούθηση των παραγγελιών
  4. H ασφάλιση των εμπορευμάτων επί της δηλωμένης αξίας τους.
Share This