Εργασίες Προστιθέμενης Αξίας

Η Άρπα έχει αναπτύξει μονάδα ανασυσκευασίας των προϊόντων που διαχειρίζεται προσφέροντας συσκευασίες όπως shrink wrap, bar codes, ετικετοκολλήσεις, συσκευασίες σκληρού pvc, παλετοποιήσεις.

Share This