Εγκαταστάσεις

Η ΑΡΠΑ Logistics λειτουργεί σε ιδιόκτητες νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ένα ασφαλή φυλασσόμενο χώρο με όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι 5.000 τ.μ. στην Ανατολική Θεσσαλονίκη σε έναν χώρο 8.000 τ.μ  και ο ιδιόκτητος τελωνειακός χώρος 1000 τ.μ. όπου τα εμπορεύματα εκτελωνίζονται άμεσα και με πολύ χαμηλό κόστος, εξυπηρετούν τους πελάτες μας με προηγμένες υπηρεσίες . Οι πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις διαθέτουν ράμπες φορτοεκφόρτωσης και οχήματα αποθήκης που διευκολύνουν τις εργασίες της.

Share This