Εγκαταστάσεις Μαρικοστίνοβο

Η Trans Pack Logistics, η συνεργαζόμενη αποθήκη μας στη Βουλγαρία λειτουργεί σε δικές της νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, σε ένα καλά φυλασσόμενο χώρο με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι εγκαταστάσεις του συνεργάτη μας είναι 1.500 τ.μ.  και βρίσκονται στην πόλη Marikostinovo κοντά στα σύνορα της Βουλγαρίας και της Βόρειας Ελλάδας. Η αποθήκη της συνεργαζόμενης εταιρείας περιλαμβάνει ράμπες και οχήματα αποθήκης για την εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.