ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μεταφέροντας ένα αυτοκίνητο σε ένα νέο προορισμό μπορεί να είναι περίπλοκη διαδικασία, ειδικά αν μεταφέρεται σε άλλη χώρα. Την ίδια στιγμή όμως , μπορεί να είναι πολύ απλή διαδικασία, αν ο χειρισμός του αυτοκινήτου είναι στα χέρια της  Arpa Logistics S.A.

Μπορούμε να κάνουμε τη μεταφορά πιο εύκολη για τους πελάτες μας παρέχοντας πόρτα σε πόρτα υπηρεσία
Τρόπος χειρισμού με ειδικές ράμπες για τη φόρτωση / εκφόρτωση του οχήματος στο / από το φορτηγό ή το εμπορευματοκιβώτιο
Τοποθέτηση και στερέωση του οχήματος για τη μεταφορά
Εκτελωνισμός (όπου απαιτείται)
Ασφαλιστική κάλυψη
Έγγραφα μεταφοράς που λαμβάνονται βάσει της εγγραφής του αυτοκινήτου σας
Υπηρεσία παράδοσης στο χώρος σας

Share This