Αποθήκευση

 1. Παραλαβή εμπορευμάτων από το τελωνείο η τις εγκατάστασεις του πελάτη
 2. Εκφόρτωση στους αποθηκευτικούς μας χώρους-ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
 3. Ελεύθερες και τελωνειακές αποθήκες
 4. Cross docking για αμεσες αφίξεις –παραδόσεις
 5. Ταξινόμηση κατά κωδικό η μονάδα ιχνηλασιμότητας
 6. Διαχείριση αποθεμάτων –διατήρηση αρχείου παρτίδων-lot numbers
 1. Ασφάλιση αποθηκευμένων εμπορευμάτων
 2. Παραγγελιοληψία με fax, email,τηλεφωνικά
 3. Διαχείριση επιστροφών
 4. Φυσικές απογραφές
 5. Οργάνωση διακίνησης μηχανογραφική έκδοση παραστατικών
 6. Αποστολές βάσει fifo—lifo—fefo
 7. Συλλογή κιβωτίων, picking, προετοιμασία παραγγελιών.
Share This