Αναφορές

Ημερήσιες

Στο τέλος κάθε ημέρας οι πελάτες μας λαμβάνουν αναφορές για τις:

  1. Εκτελεσμένες παραγγελίες
  2. Εκτελέσιμες παραγγελίες
  3. Καταστάσεις εισπράξεων
  4. Αλλαγές προγράμματος διακίνησης.

Μηνιαίες

Η Άρπα επεξεργάζεται τις πληροφορίες και προσφέρει στους πελάτες αποθετές της στατιστικά στοιχεία αξιολόγησης.

  1. Εισαγωγές και εξαγωγές αποθήκης ανά κωδικό
  2. Μηνιαία απογραφή
  3. Διανομές κατά περιοχή
  4. Διανομές κατά κωδικό
Share This